Edward Kosmal Polska Wielki Projekt

Edward
Kosmal

przewodniczący i aktywny działacz NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych

 Przewodniczący Rady Gminy Stargard i radny Rady Powiatu w Stargardzie. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi nadanym przez Prezydenta RP i odznaką honorową „Zasłużony dla rolnictwa”.

Edward Kosmal brał udział w Kongresie Polska Wielki Projekt w: 2015 roku – panel: Europejskie standardy w zakresie obrotu ziemią rolną. (w Szczecinie)

 

Uczestnik paneli:

2015: Europejskie standardy w zakresie obrotu ziemią rolną