kostrzewa zorbas polska wielki projekt

Grzegorz
Kostrzewa-Zorbas

politolog, publicysta, społecznik

Prezes Stowarzyszenia „Ład na Mazowszu” – forum współpracy społeczników i samorządowców  miejscowości wokółwarszawskich i Warszawy. 

W Sejmiku Województwa Mazowieckiego kadencji 2006-2010 reprezentował okręg wokółwarszawski.   Wykłada w  Uczelni Vistula w Warszawie.

W latach 2012–2017 był współpracownikiem czasopisma „Sieci”

Autor publikacji z zakresu stosunków międzynarodowych i bezpieczeństwa narodowego.

Brał udział w  Kongresie Polska Wielki Projekt w 2013 

panel:

Rola dziedzictwa kulturowego w rozwoju

wykład: Dziedzictwo kulturowe potencjałem rozwoju gospodarczego na przykładzie Ziemi Piaseczyńskiej

Uczestnik paneli:

2013: Rola dziedzictwa kulturowego w rozwoju