Orsolya Zsuzsanna
Kovács

węgierska prawnik, urzędniczka, dyplomata

Od 2017 ambasador Węgier w Polsce.

W dzieciństwie cztery lata spędziła w Warszawie, gdzie jej ojciec pracował jako dyplomata.

Absolwentka prawa na Katolickim Uniwersytecie Pétera Pázmánya (2006), gdzie uzyskała doktorat. Przebywała na stypendiach na Uniwersytecie w Tybindze oraz Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Uzyskała tytuł LLM w zakresie prawa niemieckiego na Uniwersytecie Andrássy.

Odznaczona w 2015 Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej w uznaniu zasług na rzecz wzmacniania współpracy polsko-węgierskiej oraz popularyzacji Polski na Węgrzech.

 

Uczestnik paneli:

2017: Integralność Europy w obliczu kryzysu migracyjnego