polska wielki projekt

Janusz
Kowalski

polityk, prawnik i działacz społeczny, poseł na Sejm IX kadencji

Od 2003 do 2008 był prezesem zarządu krajowego Stowarzyszenia „Stop Korupcji”. W latach 2007–2008 pracował w Departamencie Dywersyfikacji Dostaw Nośników Energii w Ministerstwie Gospodarki oraz w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Od stycznia 2009 do 2010 był członkiem Zespołu ds. Bezpieczeństwa Energetycznego w Kancelarii Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. W latach 2014–2015 pełnił funkcję wiceprezydenta Opola.

Po odejściu z opolskiego ratusza był prokurentem i następnie do 2016 członkiem zarządu Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, a od 2018 do 2019 był członkiem zarządu Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. W grudniu 2019 powołany na sekretarza stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych oraz na pełnomocnika rządu do spraw reformy nadzoru właścicielskiego nad spółkami Skarbu Państwa.

Autor publikacji, m.in. w „Pro Publico Bono”, „Gazecie Polskiej” i „Nowym Państwie”. Współautor książki pt. „Lech Kaczyński. Biografia polityczna 1949–2005”.

Janusz Kowalski brał udział w Kongresie Polska Wielki Projekt w:

2014 roku – panel: Szczecin – gospodarcza szansa dla Polski, szansa dla regionu (w Szczecinie)

 

Uczestnik paneli:

2014: Szczecin – gospodarcza szansa dla Polski, szansa dla regionu