II XII Kongres Polska Wielki Projekt – 2012 – Dialog-Wizja-Alternatywa

Krzysztof
Krajewski-Siuda

lekarz, psychiatra

Absolwent Wydziału Lekarskiego w Katowicach, Śląska Akademia Medyczna.

2005 – 2017 ekspert Instytutu Sobieskiego