Zdzisław 
Krasnodębski

Profesor, socjolog, filozof społeczny

Socjolog, filozof społeczny, publicysta, doktor habilitowany nauk humanistycznych, poseł do Parlamentu Europejskiego.

W 1976 ukończył studia na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, a w 1981 także studia na Ruhr-Universität w Bochum. W 1984 uzyskał na Uniwersytecie Warszawskim stopień doktora, a w 1991 na tej samej uczelni stopień doktora habilitowanego. W latach 1976–1991 wykładał socjologię teoretyczną i filozofię społeczną na Uniwersytecie Warszawskim. Od 1991 do 1992 był profesorem na Uniwersytecie w Kassel. W 1992 zamieszkał na stałe w Niemczech. W 1995 objął stanowisko profesora Uniwersytetu w Bremie. W latach 2001–2011 był również profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wykładał także m.in. na Katolickim Uniwersytecie Ameryki, Columbia University, oraz Princeton University. Profesor nadzwyczajny Akademii Ignatianum w Krakowie.

Członek Rady Programowej Fundacji Polska Wielki Projekt.

ENG:

Prof. Zdzisław Krasnodębski – Member of the European Parliament, sociologist, columnist and social philosopher. In 1976, he graduated from the Faculty of Philosophy and Sociology at the University of Warsaw, and in 1981, he completed studies at Ruhr-Universität Bochum. In 1984, he obtained his doctoral degree at the University of Warsaw, and in 1991, he earned his post-doctoral degree from the same institution. From 1976 to 1991, he taught theoretical sociology and social philosophy at the University of Warsaw. From 1991 to 1992, he was a professor at the University of Kassel. In 1992, he permanently relocated to Germany. In 1995, he assumed a professorship at the University of Bremen. From 2001 to 2011, he was also an associate professor at the Cardinal Stefan Wyszyński University. He has taught at institutions such as The Catholic University of America, Columbia University, and Princeton University. An associate professor at the Ignatianum Academy in Krakow. Member of the Program Board of Polska Wielki Projekt Foundation. 

Uczestnik paneli:

2023: Polska i Francja – nowe przywództwo w Europie?

2023: Poland and France – new European leadership?

2022: Nowy konserwatyzm

2020: Polska w zielonej Europie

2020: “Od powietrza, głodu, ognia i wojny…”

2019: Lingua Democratiae Liberalis jako narzędzie inżynierii społecznej

2019: Europa po…, Europa przed… Zadania polskiej i europejskiej polityki zagranicznej w nowej perspektywie

2018: Wartości europejskie oczami posłów do PE

2016: Jak i dlaczego reformować polskie uniwersytety?

2016: Piękno i władza – spór między dyskursem konserwatywnym a lewicowym w kulturze

2015: Reindustrializacja jako element planu Junckera

2015: Władza polityczna w Unii Europejskiej

2015: Obywatel: transparentność procesów decyzyjnych i możliwości partycypacji obywateli

2014: Czas na Europę Środkową?

2014: Europa Środkowa – czy mamy szanse na wielkość?

2013: Koniec paradygmatu neoliberalnego?

2012: Prezentacja książki “Katastrofa Smoleńska. Bilans dwóch lat”

2012: Kto rządzi Europą?

2012: Co nas łączy i co nas dzieli? Preferencje ideowe Polaków

2011: Polska racja stanu

Artykuły:

Potrzeba zbiorowej mobilizacji

Przemówienie Zdzisława Krasnodębskiego 2011

Moderator paneli:

2023: Sprawiedliwy pokój – reparacje, zadośćuczynienie, pojednanie

2023: Righteous Peace. Reparation, Remedy, Reconciliation

2022: Wojna przyszła do Europy – Czy żyjemy w nowej erze?

2021: ,,Poprawianie” historii, ,,poprawianie” człowieka. O antropologii naszych czasów

2019: Nowa wiosna ludów? Demokracja kontra liberalizm

2018: Prawda w polityce

2017: Liberalna demokracja i cnoty narodowe

2016: Kultury narodowe w dzisiejszej i przyszłej Europie

2015: Ekonomiczny kryzys Europy i nowa strategia gospodarcza i finansowa Polski