Prof. Krasnodębski, Fundacja Polska wielki Projekt

Zdzisław 
Krasnodębski

Profesor, socjolog, filozof społeczny, przedstawiciel New Direction

Socjolog, filozof społeczny, publicysta, doktor habilitowany nauk humanistycznych, poseł do Parlamentu Europejskiego.

W 1976 ukończył studia na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, a w 1981 także studia na Ruhr-Universität w Bochum. W 1984 uzyskał na Uniwersytecie Warszawskim stopień doktora, a w 1991 na tej samej uczelni stopień doktora habilitowanego. W latach 1976–1991 wykładał socjologię teoretyczną i filozofię społeczną na Uniwersytecie Warszawskim. Od 1991 do 1992 był profesorem na Uniwersytecie w Kassel. W 1992 zamieszkał na stałe w Niemczech. W 1995 objął stanowisko profesora Uniwersytetu w Bremie. W latach 2001–2011 był również profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wykładał także m.in. na Katolickim Uniwersytecie Ameryki, Columbia University, oraz Princeton University. Profesor nadzwyczajny Akademii Ignatianum w Krakowie.

Członek Rady Programowej Fundacji Polska Wielki Projekt.

Uczestnik paneli:

2022: Nowy konserwatyzm

2020: Polska w zielonej Europie

2020: “Od powietrza, głodu, ognia i wojny…”

2019: Lingua Democratiae Liberalis jako narzędzie inżynierii społecznej

2019: Europa po…, Europa przed… Zadania polskiej i europejskiej polityki zagranicznej w nowej perspektywie

2018: Wartości europejskie oczami posłów do PE

2016: Jak i dlaczego reformować polskie uniwersytety?

2016: Piękno i władza – spór między dyskursem konserwatywnym a lewicowym w kulturze

2015: Reindustrializacja jako element planu Junckera

2015: Władza polityczna w Unii Europejskiej

2015: Obywatel: transparentność procesów decyzyjnych i możliwości partycypacji obywateli

2014: Czas na Europę Środkową?

2014: Europa Środkowa – czy mamy szanse na wielkość?

2013: Koniec paradygmatu neoliberalnego?

2012: Prezentacja książki “Katastrofa Smoleńska. Bilans dwóch lat”

2012: Kto rządzi Europą?

2012: Co nas łączy i co nas dzieli? Preferencje ideowe Polaków

2011: Polska racja stanu

Artykuły:

Potrzeba zbiorowej mobilizacji

Przemówienie Zdzisława Krasnodębskiego 2011

Moderator paneli:

2022: Wojna przyszła do Europy – Czy żyjemy w nowej erze?

2021: ,,Poprawianie” historii, ,,poprawianie” człowieka. O antropologii naszych czasów

2019: Nowa wiosna ludów? Demokracja kontra liberalizm

2018: Prawda w polityce

2017: Liberalna demokracja i cnoty narodowe

2016: Kultury narodowe w dzisiejszej i przyszłej Europie

2015: Ekonomiczny kryzys Europy i nowa strategia gospodarcza i finansowa Polski