Krasnodębski Zdzisław  – XII Kongres Polska Wielki Projekt
Prof. Krasnodębski, Fundacja Polska wielki Projekt

Zdzisław 
Krasnodębski

Profesor, socjolog, filozof społeczny, przedstawiciel New Direction

Socjolog, filozof społeczny, publicysta, doktor habilitowany nauk humanistycznych, poseł do Parlamentu Europejskiego.

W 1976 ukończył studia na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, a w 1981 także studia na Ruhr-Universität w Bochum. W 1984 uzyskał na Uniwersytecie Warszawskim stopień doktora, a w 1991 na tej samej uczelni stopień doktora habilitowanego. W latach 1976–1991 wykładał socjologię teoretyczną i filozofię społeczną na Uniwersytecie Warszawskim. Od 1991 do 1992 był profesorem na Uniwersytecie w Kassel. W 1992 zamieszkał na stałe w Niemczech. W 1995 objął stanowisko profesora Uniwersytetu w Bremie. W latach 2001–2011 był również profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wykładał także m.in. na Katolickim Uniwersytecie Ameryki, Columbia University, oraz Princeton University. Profesor nadzwyczajny Akademii Ignatianum w Krakowie.

Członek Rady Programowej Fundacji Polska Wielki Projekt.

Uczestnik paneli:

2022: Nowy konserwatyzm 2020: Polska w zielonej Europie 2020: „Od powietrza, głodu, ognia i wojny…” 2019: Lingua Democratiae Liberalis jako narzędzie inżynierii społecznej 2019: Europa po…, Europa przed… Zadania polskiej i europejskiej polityki zagranicznej w nowej perspektywie 2018: Wartości europejskie oczami posłów do PE 2016: Jak i dlaczego reformować polskie uniwersytety? 2016: Piękno i władza – spór między dyskursem konserwatywnym a lewicowym w kulturze 2015: Reindustrializacja jako element planu Junckera 2015: Władza polityczna w Unii Europejskiej 2015: Obywatel: transparentność procesów decyzyjnych i możliwości partycypacji obywateli 2014: Czas na Europę Środkową? 2014: Europa Środkowa – czy mamy szanse na wielkość? 2013: Koniec paradygmatu neoliberalnego? 2012: Prezentacja książki „Katastrofa Smoleńska. Bilans dwóch lat” 2012: Kto rządzi Europą? 2012: Co nas łączy i co nas dzieli? Preferencje ideowe Polaków 2011: Polska racja stanu

Artykuły tego autora:

Moderator paneli: