Léon
Krier

Architekt i urbanista, nowa architektura klasyczna

Jeden z głównych przedstawicieli współczesnej architektury konserwatywnej. Jego najbardziej znaną realizacją jest projekt budowy Poundbury w Wielkiej Brytanii. W latach 80. włączył się w powstały w USA ruch Nowego Urbanizmu i Nowego Tradycjonalizmu.

Uczestnik paneli:

2022: Odwieczna Europa