Anna Królikowska,Kongres Polska Wielki Projekt

Anna
Królikowska

socjolog, nauczyciel akademicki

Doktor w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Szczecińskiego. Absolwentka pedagogiki na Uniwersytecie Szczecińskim. Stopnień doktora nauk humanistycznych w zakresie socjologii otrzymała na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Specjalizuje się w socjologii religii.
Dr Anna Królikowska brała udział w Kongresie Polska Wielki Projekt w:
2014 roku – panel: Budowanie tożsamości (w Szczecinie).

Uczestnik paneli:

2014: Budowanie tożsamości