III XII Kongres Polska Wielki Projekt – 2013 – Dialog-Wizja-Alternatywa

Jeremi
Królikowski

architekt

prof. Jeremi T. Królikowski –  architekt, redaktor naczelny czasopisma  „Arche”. Pracuje jako profesor w SGGW i w Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Warszawie.

Brał udział w  Kongresie Polska Wielki Projekt w 2013 roku

panel: Rola dziedzictwa kulturowego w rozwoju

wykład: Dziedzictwo mazowieckiej przestrzeni