Jeremi
Królikowski

architekt

prof. Jeremi T. Królikowski –  architekt, redaktor naczelny czasopisma  “Arche”. Pracuje jako profesor w SGGW i w Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Warszawie.

Brał udział w  Kongresie Polska Wielki Projekt w 2013 roku

panel: Rola dziedzictwa kulturowego w rozwoju

wykład: Dziedzictwo mazowieckiej przestrzeni

Uczestnik paneli:

2013: Rola dziedzictwa kulturowego w rozwoju