Robert
Kroplewski

Radca prawny, specjalista nowych mediów, społeczeństwa informacyjnego, interaktywności w komunikacji społecznej.

Arbiter Sądu Arbitrażowego przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji, a także Sądu Polubownego przy Krajowej Izbie Gospodarczej.
Od 2000 r. właściciel Kancelarii Radcy Prawnego Kroplewski.com.
2004-2006 – dyrektor Departamentu Prawnego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
2011-2016 – dyrektor Biura Prawnego Telewizji Polskiej SA.
Od 2006 roku ekspert ds. mediów i nowych technologii Instytutu Sobieskiego.
2006-2011 – ekspert Prezesa UKE, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Komisji Sejmowej Kultury i Środków Społecznego Przekazu.
Pełnomocnik ministra do spraw społeczeństwa informacyjnego w Ministerstwie Cyfryzacji

 

 

Uczestnik paneli:

2011: Media publiczne, prywatne i społeczne