piotr Krygiel

Piotr
Krygiel

politolog, menedżer projektów, działacz społeczny

W 2004 ukończył nauki polityczne na Uniwersytecie Warszawskim. 

2005-2010 pracownik Fundacji im. Stefana Batorego, w której zajmował się programem „Inicjatywy obywatelskie na Wschodzie”, wspierającym NGO na Białorusi i Ukrainie. 

2010-2012 projekt menedżer w Fundacji Szkoła Liderów. 

2013-2016 ekspert Instytutu Sobieskiego. 

W 2016 roku pełnił funkcję doradcy pełnomocnika rządu ds. społeczeństwa obywatelskiego, a następnie objął stanowisko zastępcy dyrektora Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 

Od 2017 roku jest dyrektorem Narodowego Instytutu Wolności.

 

Uczestnik paneli:

2015: Prezentacja wyników ankiety poświęconej aktywności obywatelskiej w Polsce