I XII Kongres Polska Wielki Projekt – 2011 – Dialog-Wizja-Alternatywa

Krzysztofx
Krzysztof Malicki

Dr Krzysztof Malicki – socjolog, wykładowca  na Uniwersytecie Rzeszowskim.

Współautor Rzeszowskiej Diagnozy Społecznej 2017.

Zainteresowania: Pamięć zbiorowa, świadomość historyczna, postawy wobec przeszłości, problematyka miejsc pamięci związanych z martyrologią narodową i Zagładą Żydów.