Dariusz
Kucharski

historyk

Prezes Stowarzyszenia Warsztaty Idei Obywateli Rzeczypospolitej, Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. 

Członek Stowarzyszenia Akademicki Klub Obywatelski im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu.

Członek Rady Programowej rocznika Actum, stały współpracownik Myśl.pl. 

Autor m.in.:

  • Ludobójstwo na Polakach w Sowietach w okresie międzywojennym (1921 – 1939);
  • Administracja na miarę nowoczesnego państwa;
  • Coraz mniejszy potencjał;
  • Tragiczne skutki porażki. 

Kandydował do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku, do Sejmu RP w 2011 roku. 

Brał udział w  Kongresie  Polska Wielki Projekt  w 2013 roku,

panel: Tożsamość polityczna Poznania

Uczestnik paneli:

2013: Tożsamość polityczna Poznania