dr J. Robert KudelskiKudelski J. Robert – XII Kongres Polska Wielki Projekt

J. Robert
Kudelski

badacz i autor licznych publikacji poświęconych eksploracji oraz stratom wojennym w zakresie dóbr materialnych i zbiorów sztuki