dr J. Robert KudelskiKudelski Robert J. – XII Kongres Polska Wielki Projekt

Robert J.
Kudelski

badacz i autor licznych publikacji poświęconych eksploracji oraz stratom wojennym w zakresie dóbr materialnych i zbiorów sztuki