Robert J.
Kudelski

badacz i autor licznych publikacji poświęconych eksploracji oraz stratom wojennym w zakresie dóbr materialnych i zbiorów sztuki

Uczestnik paneli:

2021: Odzyskajmy zagrabione dzieła sztuki