Marek Kułakowski

Marek
Kułakowski

przewodniczący Centrum Analiz KoLibra

Absolwent administracji na Uniwersytecie Wrocławskim, finansów i rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz studiów podyplomowych z zakresu podatków na Szkole Głównej Handlowej.

Od grudnia 2012 r. Przewodniczący Centrum Analiz KoLibra. Obszary zainteresowań: teoria ekonomii, finanse publiczne, bankowość centralna, teoria cykli koniunkturalnych oraz szeroko pojęta historia i polityka. Koordynator raportu „Demografia a system emerytalny” oraz pomysłodawca repartycyjno-alimentacyjnego systemu emerytalnego.

Od września 2017 prezes zarządu Instytutu Przedsiębiorczości i Rozwoju.

Uczestnik paneli:

2015: Demografia – jak odwrócić trend?