Miłowit
Kuniński

(1946-2018)

Historyk filozofii i filozof polityczny. Badacz historii myśli politycznej, filozofii kultury, historii filozofii nowożytnej i współczesnej. Profesor Zakładu Historii Filozofii w Instytucie Filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim (2004-2013) i Wyższej Szkoły Biznesu NLU w Nowym Sączu (2002-2008 i 2013-2016).

Był członkiem Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP, w sekcji Edukacja.
Prezes Ośrodka Myśli Politycznej, członek redakcji „Civitas. Studia z filozofii polityki”.

Autor m.in. 

“Myślenie modelowe w socjologii Maxa Webera” (Kraków 1980), 

“Wiedza, etyka i polityka w myśli F.A. von Hayeka” (Kraków 1999), 

“O cnotach, demokracji i liberalizmie rozumnym” (2006)

Miłowit Kuniński uczestniczył w Kongresie Polska Wielki Projekt w: 

2015 roku, panel: Europa: co dalej? Konserwatywna odpowiedź na ewolucję Unii Europejskiej i wyzwania współczesnej polityki.

2016 roku, panel: Roger Scruton i Jagiellonian Trust w Polsce.

Uczestnik paneli:

2016: Roger Scruton i Jagiellonian Trust w Polsce

2015: Europa: co dalej? Konserwatywna odpowiedź na ewolucję Unii Europejskiej i wyzwania współczesnej polityki