Paweł
Kurtyka

architekt, manager i historyk

Od 2010 r. działa w sektorze organizacji pozarządowych: 

Założyciel i w latach 2010-2014 prezes Stowarzyszenia Studenci dla Rzeczypospolitej, współzałożyciel Stowarzyszenia Katyń 2010, członek kapituły Nagrody Kustosz Pamięci Narodowej, Fundator i Prezes Zarządu Fundacji im. Janusza Kurtyki. 

Współtwórca programu „Wizja dla Młodego Pokolenia” Prezydenta RP Andrzeja Dudy, Współorganizator Forum „Wspólnie dla Przyszłości” oraz cyklu konferencji poświęconych aktualnej sytuacji Państwa Polskiego. 

2019 roku odznaczony przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę Brązowym Krzyżem Zasługi za zasługi w działalności na rzecz upamiętniania historii Polski, za propagowanie wiedzy o Żołnierzach Wyklętych.

Wiceprezes Zarządu biura projektowego AMW Invest sp. z o.o. 

2016 – Przewodniczący Rady Nadzorczej Agencji Mienia Wojskowego.

Pełnił funkcję Kierownika Działu Projektowo-Inwestycyjnego Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie. 

 

Uczestnik paneli:

2015: Młodzi w działalności społecznej i politycznej