Jerzy Kwieciński PGNiG

Jerzy
Kwieciński

inżynier, przedsiębiorca i urzędnik państwowy, doktor nauk technicznych

Absolwent Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej. Na tym samym wydziale w 1991 uzyskał stopień doktora nauk technicznych. Był pracownikiem naukowo-dydaktycznym Politechniki Warszawskiej. 

Od 1993 zatrudniony w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce, w którym zajmował się programami finansowanymi z funduszy europejskich. W latach 2003–2005 był prezesem zarządu Europejskiego Centrum Przedsiębiorczości, przedsiębiorstwa branży doradczej. W 2005 został powołany na podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, stanowisko to zajmował do 2008. Został następnie wiceprezesem zarządu ECP, a także prezesem zarządu fundacji o takiej nazwie, zajmował się również doradztwem przy raportach Banku Światowego.

W 2015 został sekretarzem stanu w Ministerstwie Rozwoju. W tym samym roku został pełnomocnikiem premiera do spraw funduszy europejskich i rozwoju regionalnego, a w 2017 pełnomocnikiem rządu do spraw wystawy światowej EXPO 2022 w Łodzi. W 2018 został przez prezydenta powołany na stanowisko ministra inwestycji i rozwoju. W tym samym roku potwierdzono pełnienie przez niego funkcji pełnomocnika premiera do spraw funduszy europejskich i rozwoju regionalnego. W 2019 został ministrem finansów. W styczniu 2020 został prezesem zarządu Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa.

Jerzy Kwieciński brał udział w Kongresie Polska Wielki Projekt w:

2017 roku – panel: Budowa polskiego kapitału fundamentem polskiej wolności

Uczestnik paneli:

2018: Ambicje nowoczesnego państwa we współczesnych procesach gospodarczych

2017: Budowa polskiego kapitału fundamentem polskiej wartości