Hanna Labrenz weiss

Hanna
Labrenz Weiss

historyk, politolog

1974-1978 Uniwersytet Warszawski (dziennikarstwo i nauki polityczne)

1981-1985 Freie Universität Berlin (Historia i nauki polityczne)

Założyciel i kierownik naukowy Federalnego Urzędu do spraw Dokumentów Służb Bezpieczeństwa byłej NRD w Berlinie (znanego jako Urząd Gaucka).

Autorka publikacji dotyczących powojennej historii Polski i Niemiec.

 

Uczestnik paneli:

2015: Reforma wymiaru sprawiedliwości i prokuratury