Irena
Lasota

Urodzona we Francji jako Irene Hirszowicz, polska filozof, publicystka, wydawca, działacz społeczny i polityczny, prezes i współdyrektor Instytutu na Rzecz Demokracji w Europie Wschodniej (Institute for Democracy in Eastern Europe). 

Działaczka opozycji. Od 1970 roku na emigracji w USA, następnie we Francji. 

Współdziałała na rzecz opozycji w Polsce z centralą związkową AFL-CIO. 

W 1977 współorganizatorka Apelu intelektualistów amerykańskich ws. aresztowań działaczy KOR. Współzałożycielka wschodnioeuropejskiej grupy koordynacyjnej Amnesty International w USA.

W latach 1985-1989 zajmowała się organizacją pomocy finansowej dla opozycji w  Polsce. 

Współpracowniczka nowojorskiego „Nowego Dziennika” i londyńskiego „Aneksu”; od 1975 publicystka i stała współpracowniczka Radia Wolna Europa i BBC, wielu pism, w tym polskiej prasy podziemnej.

Po 1989 Irena Lasota koncentrowała się na pomocy finansowej i organizacyjnej na rzecz niezależnych inicjatyw w byłym Związku Sowieckim. W 1992 otworzyła fundację IDEE w Polsce.

Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski (2008)

Członek Honorowy gruzińskiej Partii Republikańskiej (1999)

Stała współpracowniczka Plusa Minusa, weekendowego wydania “Rzeczpospolitej”

korespondentka Radia WNET w Waszyngtonie

W 2017 roku kapituła nagrody im. Lecha Kaczyńskiego przyznała Irenie Lasocie  medal „Odwaga i Wiarygodność”.