jean-pierre-lasota

Jean Pierre
Lasota

astronom, profesor nauk fizycznych, działacz społeczny

Fizyk teoretyk i astrofizyk, autor ponad 250 prac naukowych i kilku książek. Profesor honorowy w Instytucie Astrofizyki w Paryżu i profesor zwyczajny w Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika PAN w Warszawie. Przez wiele lat kierował Wydziałem Astrofizyki Relatywistycznej i Kosmologii Obserwatorium Paryskiego i był doradcą naukowym prezesa francuskiego Narodowego Centrum Badań Naukowych. Wieloletni członek komitetów nadzorujących budowę i działanie detektora fal grawitacyjnych Virgo.

W latach 1984–89 przedstawiciel na Zachodzie związanej z Solidarnością struktury Oświata-Kultura-Nauka

Jeden z założycieli Fundacji „Edukacja dla Demokracji” w 1989 roku. 

2 czerwca 2006 roku otrzymał nominację profesorską z dziedziny fizyki od Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. 

Profesor wizytujący w Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika PAN w Warszawie.

Współautor m.in.:

  • Kłopoty z Eureką. O co kłócą się fizycy? (2020)
  • Fale grawitacyjne. Nowa era astrofizyki (2019)
  • Czy Wielki Wybuch był głośny. 11 rozmów o historii i życiu codziennym Wszechświata (2017)

 

Uczestnik paneli:

2016: Jak i dlaczego reformować polskie uniwersytety?