Anne-Marie
Le Pourhiet

Profesor prawa publicznego na Uniwersytecie w Rennes

Wiceprzewodnicząca francuskiego Stowarzyszenia Prawa Konstytucyjnego. Odznaczona orderem Legii Honorowej. Wykłada prawo konstytucyjne i podstawowych wolności. Autorka licznych publikacji dotyczących ustroju republikańskiego, równości i wolności słowa oraz kondycji demokracji w państwach narodowych w dobie postmodernizmu.

Uczestnik paneli:

2022: Ustrój Unii. Spór o traktaty