Bogdan
Lent

profesor Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Bernie i Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy

Profesor wizytujący Uniwersytetu Kasetsart w Bangkoku. Profesor Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie (2008-2014) i wykładowca Uniwersytetu Technicznego w Shenzhen (Chiny). Konsultant i szkoleniowiec Ministerstwa Ekonomii Cyfrowej i Ministerstwa Transportu Rządu Tajlandii. Od 2016 konsultant ds. metod i ryzyk projektowych Ministerstwa Cyfryzacji, od 2020 Departamentu Analiz KPRM.

Prowadzi strategiczne projekty rządowe w Szwajcarii. Posiada szerokie doświadczenie z prowadzenia projektów administracji państwowych i firm przemysłowych w kilku krajach w Europie i w Azji. Współautor metody prowadzenia projektów HERMES 2003/2005 rządu Szwajcarii. Szef zespołu opracowania systemu certyfikacji umiejętności HERMES.

Absolwent Wydziału Automatyki i Informatyki Politechniki Śląskiej. Habilitacja w naukach ekonomicznych z dziedziny zarzadzania na Politechnice Częstochowskiej, studia doktoranckie na ETHZ w Zurychu, doktorat z nauk technicznych oraz informatyki przemysłowej na Uniwersytecie w Hagen (Niemcy). Autor ponad 180 publikacji, w tym 11 książek i 11 patentów. https://bogdan.lent.ch/the-most-recent/

Uczestnik paneli:

2021: Sztuka zarządzania publicznego