Andrzej Łepkowski; X Kongres Polska Wielki Projekt

Antoni
Łepkowski

adwokat

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1982).

W 1980 roku był założycielem i pierwszym przewodniczącym NZS Wydziału Prawa UW. W okresie 1982 – 1988 aktywnie uczestniczył w podziemiu wydawniczym, publikując także liczne artykuły w drugim obiegu.

Od 1991 adwokat w Izbie Adwokackiej w Warszawie. Był działaczem samorządu adwokackiego, wielokrotnym delegatem na Krajowy Zjazd Adwokatury, w okresie od 1992 do 1995 – członkiem Naczelnej Rady Adwokackiej, a w latach 1995 – 1998 – sędzią Wyższego Sądu Dyscyplinarnego.

Publikuje w prasie ogólnopolskiej, m.in. w “Monitorze Prawniczym i Palestrze”. Przez 6 lat autor cotygodniowego felietonu w tygodniku „Gazeta Polska”.

Uczestnik paneli:

2020: Co się stało z prawdą? Co się stało z wolnością?