Paweł Leszczyński; kongres polska wielki projekt

Paweł
Leszczyński

Paweł Leszczyński – socjolog, absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, nauk politycznych na Uniwersytecie Warszawskim oraz zarządzania, a później ekonomii w Szkole Głównej Handlowej. 

W latach 2014-2016 był prezesem oddziału warszawskiego stowarzyszenia Studenci dla Rzeczypospolitej.

W latach 2016-2018 był asystentem, a później doradcą Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Energii. W latach 2018-2019 był dyrektorem biura ds. prezydencji konferencji stron (COP24). 

Od 2019 jest starszym specjalistą Polskiego Instytutu Ekonomicznego oraz pracuje jako ekspert w zespole ds. analiz w Ministerstwie Klimatu.

 

 

Uczestnik paneli:

2015: Na ile wsparcie państwa jest zgodne z oczekiwaniami i potrzebami organizacji obywatelskich?