Grzegorz
Lewicki

Analityk stosunków międzynarodowych oraz procesów cywilizacyjnych i technologicznych

Prognostyk, analityk stosunków międzynarodowych oraz procesów cywilizacyjnych i
technologicznych dla sektora militarnego, prywatnego i publicznego. Doktor nauk humanistycznych,
publicysta. Autor książki “Nadchodzi nowy proletariat!” (2012) o cywilizacji wg Arnolda Toynbeego,
redaktor “Miast w nowym średniowieczu” (2016) i współautor “Indeksu Mocy Państw” (2017). Absolwent
m.in. London School of Economics i Maastricht University oraz członek International Society for the
Comparative Study of Civilizations. Jego eseje tłumaczone były na 6 języków.

Uczestnik paneli:

2022: Odwieczna Europa