Jakub Lewicki

Jakub
Lewicki

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków

Profesor nauk technicznych, wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; kierownik Katedry Konserwacji Zabytków i Ochrony Krajobrazu w Instytucie Historii Sztuki na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych, gdzie wykłada konserwację zabytków oraz historię architektury.

Był z wyboru Przewodniczącym Komisji Stypendiów i Dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego a po likwidacji komisji pełnił rolę eksperta w tym Departamencie. Był rzeczoznawcą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie architektury i budownictwa. Pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Konserwatorskiej Województwa Mazowieckiego, a później Przewodniczącego Rady Konserwatorskiej Województwa Mazowieckiego oraz Przewodniczącego Rady Konserwatorskiej Województwa Podlaskiego.

Uczestnik paneli:

2021: Dyskusja o koncepcji prof. Jana Bogusławskiego odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie