Paweł Lisicki

Paweł
Lisicki

dziennikarz

Dziennikarz, publicysta, eseista i tłumacz literacki.
W latach 1991–1993 dziennikarz „Życia Warszawy”, od 1993 dziennikarz i w latach 2006–2011 redaktor naczelny dziennika „Rzeczpospolita”, współzałożyciel (2011) i w latach 2011–2012 redaktor naczelny tygodnika „Uważam Rze”, od 2013 redaktor naczelny tygodnika „Do Rzeczy”.
W 2015 był członkiem jury Nagrody Literackiej i Historycznej Identitas.

Uczestnik paneli:

2020: Kultura, głupcze!