Michał Lubina

Michał
Lubina

politolog, nauczyciel akademicki

Doktor habilitowany nauk społecznych, adiunkt w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ, b. dyrektor koreańskiego Instytutu Sejonga UJ. Autor ośmiu książek, w tym dwóch bestsellerów naukowych – „Niedźwiedź w cieniu smoka. Rosja-Chiny 1991-2014” (Kraków, Akademicka 2014) i „Pani Birmy. Biografia polityczna Aung San Suu Kyi” (Warszawa, PWN 2015), a także pozycji międzynarodowych, m.in. „Russia and China. A Political Marriage of Convenience” (Opladen-Berlin-Toronto 2017) i „A Political Biography of Aung San Suu Kyi” (Routledge: New York-London 2020). Publicysta i podróżnik, odwiedził ponad 70 krajów świata, mieszkał w Rosji, Chinach i Tajlandii (w Bangkoku pracował jako profesor wizytujący).

Uczestnik paneli:

2020: Przyszłość Europy, przyszłość “Zachodu” – Nowy układ sił na świecie