Lech Majewski, Nagroda im. prezydenta Lecha Kaczyńskiego

Lech
Majewski

reżyser filmowy i teatralny, pisarz, poeta i malarz

W 2012 roku Lech Majewski został laureatem Nagrody im. Lecha Kaczyńskiego, przyznawanej na Kongresie Polska Wielki Projekt

Należy do członków Gildii Reżyserów Amerykańskich i Europejskiej Akademii Filmowej, wielokrotnie nagradzany na międzynarodowych festiwalach filmowych. 

Reżyser m.in. filmów: „Wojaczek”, „Młyn i krzyż”, „Onirica. Psie Pole”, „Angelus”. 

 

Uczestnik paneli:

2017: Podmiotowość i modernizacja