Laure
Mandeville

Redaktorka, autorka

Szefowa działu opinii „Le Figaro”. Przez wiele lat kierowała oddziałem „Le Figaro” w Moskwie a następnie w Waszyngtonie. Jest autorką książek:

The Russia Army: A Power in Tatters (1994), 

L’armée russe : la puissance en haillons (1994),

The Russian Reconquest (2008),

La reconquête russe (2008), 

Qui est vraiment Donald Trump (2016),

Les révoltés d’occident (2022).

Zdjęcie pochodzi ze strony www.ojim.fr

Uczestnik paneli:

2022: Rosja – problem dla świata?