Adam Marciniak

Adam
Marciniak

Ukończył Wojskową Akademię Techniczną w Warszawie. Jest również absolwentem Politechniki Warszawskiej oraz Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie.

W przeszłości pracował jako Dyrektor Operacyjny Biura Rozwoju i Zarządzania Kanałami Elektronicznymi w banku Pekao SA oraz Dyrektor Departamentu Informatyki w Centralnym Domu Maklerskim Pekao SA. Przewodniczył również prezydium Rady ds. Bankowości Elektronicznej przy Związku Banków Polskich.

Od 2011 roku jest związany z PKO Bankiem Polskim. W latach 2011-2014 był wiceprezesem Inteligo Financial Services SA. Od 2011 do 2017 był dyrektorem Pionu Rozwoju i Utrzymania Aplikacji PKO Banku Polskiego SA. Do 2017 roku był również Członkiem Rady Nadzorczej PKO Banku Hipotecznego SA. Obecnie jest Przewodniczącym Rad Nadzorczych: PKO BP Finat sp. z o.o. oraz Operator Chmury Krajowej sp. z o.o.

Od 2017 roku jest Wiceprezesem Zarządu PKO Banku Polskiego S.A. nadzorującym Obszar Informatyki.

Adam Marciniak brał udział w Kongresie Polska Wielki Projekt w:

2018 roku – panel: Polska Wielki Projekt – zmiana jako projekt, projekt jako zmiana

Uczestnik paneli:

2018: Polska Wielki Projekt – zmiana jako projekt, projekt jako zmiana