Włodzimierz
Marciniak

politolog, sowietolog, rosjoznawca