Bartosz Marczuk, socjolog, wiceprezes PFR S.A.

Bartosz
Marczuk

Wiceprezes Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju

Bartosz Marczuk – ukończył socjologię na Uniwersytecie Warszawskim, studia doktoranckie z ekonomii w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych oraz podyplomowe studia w zakresie stosunków międzynarodowych na UW i Akademii Obrony Narodowej. 

Wiceprezes zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju, menedżer z doświadczeniem w zarządzaniu w administracji i komunikacji, ekspert z zakresu polityki społecznej.

Pracę zawodową rozpoczynał w jednym z OFE, później pracował w Urzędzie Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi. Następnie został dziennikarzem specjalistycznym w Gazecie Prawnej zajmującym się polityką społeczną, gdzie kierował również działem Praca. W swojej karierze był także szefem działu
w Dzienniku Gazecie Prawnej, zastępcą redaktora naczelnego dziennika Rzeczpospolita oraz tygodnika Wprost. Prowadził w Telewizji Republika program „Ekonomia raport”.

W 2015 r. został powołany na podsekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej, gdzie odpowiadał za politykę rodzinną oraz cyfryzację.
Z powodzeniem wdrożył m.in. Program 500+, Program Dobry Start, rozwinął sieć instytucji opieki nad małym dzieckiem. Jest także współautorem wprowadzenia
w Polsce pierwszego pełnego e-dokumentu (mKDR) oraz digitalizacji procesu składania wniosków o świadczenia na rzecz rodzin. W trakcie pracy w Ministerstwie był członkiem Komitetu ds. Europejskich, Rady Mieszkalnictwa (program Mieszkanie+) oraz zespołu ds. opracowania „Polityki imigracyjnej RP”.

Pracę zawodową łączył z działalnością ekspercką. Był ekspertem ds. polityki społecznej w Instytucie Sobieskiego, należał do Zespołu Ekspertów Związku Dużych Rodzin 3+, był także współautorem, powstałej w l. 2006-2007, Polityki
Rodzinnej Rządu.

Zdobywca m.in. Nagrody Gospodarczej Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, Nagrody im. Krzysztofa Dzierżawskiego, Tulipana Narodowego Dnia Życia, Nagrody Ostre Pióro, nagrody Primus in Agendo. 

Autor dwóch książek: „Wszystko
o oszczędzaniu na emeryturę w OFE”, „Nie daj sobie wmówić”.

 

Bartosz Marczuk był uczestnikiem Kongresu Polska Wielki Projekt w:

2012 roku, (moderator) panel: Rodzina. O społecznych podstawach rozwoju;

2014 roku, (moderator) panel: Budowanie innowacyjnej gospodarki – państwo a rynek;

2015 roku, (moderator) panel: Rozwój: w jaki sposób Bruksela stymuluje kierunki rozwoju państw członkowskich?

2019 roku, panel: Rodzina, państwo, demografia. Jak przełamać niekorzystne trendy w Polsce i Europie?

 

Uczestnik paneli:

2023: Podmiotowość gospodarcza w Unii Europejskiej

2023: Economic Agency in the European Union

2019: Rodzina, państwo, demografia. Jak przełamać niekorzystne trendy w Polsce i Europie?

2015: Edukacja i szkolnictwo wyższe w Polsce w perspektywie europejskiej

Moderator paneli:

2015: Obywatel: transparentność procesów decyzyjnych i możliwości partycypacji obywateli