Andrzej Maśnica, Polska Wielki Projekt

Andrzej
Maśnica

politolog

Politolog, publicysta, w latach 1990-2004 był członkiem redakcji „Stańczyka”. Publikował m.in. we „Wprost”, „Najwyższym Czasie!”, „Myśli Polskiej”, „Nowym Świecie”, „Tygodniku Powszechnym”, „Ładzie”, „Nowym Państwie”. Stały współpracownik „Nowej Konfederacji”. Pracował na kierowniczych stanowiskach w administracji publicznej, m.in. był dyrektorem generalnym w MEN i dyrektorem Zespołu Prezydialnego w Biurze RPO. Obecnie pracuje dla jednej z placówek dyplomatycznych Rzeczypospolitej Polskiej.
Mieszka w Warszawie.

Uczestnik paneli:

2013: Czy liberalna demokracja przetrwa?