Piotr Maszczyk

Piotr
Maszczyk

doktor, kierownik Zakładu Makroekonomii i Ekonomii Sektora Publicznego Kolegium Gospodarki Światowej i prodziekan Studium Magisterskiego SGH w Warszawie

Autor i współautor blisko pięćdziesięciu monografii i artykułów naukowych. Wykładowca i badacz wielokrotnie uhonorowany nagrodami przyznanymi przez Ministra Edukacji i Nauki, rektora Szkoły Głównej Handlowej i studentów tej uczelni. Popularyzator nauki i komentator ekonomiczny.

Były pracownik Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w randze radcy ministra.

Uczestnik paneli:

2021: Polski model kapitalizmu?