Piotr Maszczyk – XIXII Kongres Polska Wielki Projekt – Warszawa 2021
Piotr Maszczyk

Piotr
Maszczyk

kierownik Zakładu Makroekonomii i Ekonomii Sektora Publicznego Kolegium Gospodarki Światowej i prodziekan Studium Magisterskiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Autor i współautor blisko pięćdziesięciu monografii i artykułów naukowych. Wykładowca i badacz wielokrotnie uhonorowany nagrodami przyznanymi przez Ministra Edukacji i Nauki, rektora Szkoły Głównej Handlowej i studentów tej uczelni. Popularyzator nauki i komentator ekonomiczny.

Były pracownik Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w randze radcy ministra.