Piotr Matczak

Piotr
Matczak

Dr hab. Piotr Matczak kieruje Zakładem Badań Społeczności Lokalnych i Regionalnych w Instytucie Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, pracuje też w Instytucie Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN. Członek European Sociological Association (członek rady Sociology of Risk and Uncertainty Research Network), European Society for Ecological Economics, International Association for Society and Natural Resources. Sekretarz Komitetu Badań nad Zagrożeniami przy Prezydium PAN (2009-11). Pracował jako visiting professor w CEU w Budapeszcie (1998).

Zajmuje się problematyką polityk publicznych dotyczących środowiska naturalnego, gospodarki wodnej, bezpieczeństwa cywilnego, zmiany klimatu, rozwoju obszarów wiejskich. Autor wielu publikacji (m.in. Rady osiedli: w poszukiwaniu sensu lokalnego działania, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2008). Brał udział w realizacji projektów badawczych w ramach 5, 6 i 7 programów ramowych UE.

 

Uczestnik paneli:

2014: Samorząd do reformy? Główne problemy samorządów 15 lat po zmianach