Bertrand
Mathieu

Profesor prawa na Uniwersytecie w Sorbonie

Profesor prawa na Uniwersytecie w Sorbonie, honorowy przewodniczący Francuskiego Stowarzyszenia Prawa Konstytucyjnego, wiceprzewodniczący Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Konstytucyjnego. W latach 2011-2015 członek Najwyższej Rady Sądowniczej we Francji. Autor licznych publikacji poświęconych prawu konstytucyjnemu i prawom podstawowym.

Uczestnik paneli:

2022: Ustrój Unii. Spór o traktaty