Marek
Matraszek

Studiował w Magdalen College w Oksfordzie, gdzie ukończył filozofię, politologię i ekonomię. Po roku spędzonym w Polsce w roli wykładowcy na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim wrócił do Oksfordu, aby w 1987 r. uzyskać dyplom magistra rusycystyki i studiów wschodnioeuropejskich. Następnie kontynuował studia w Oksfordzie, przygotowując się do obrony pracy doktorskiej.

Do Polski przeniósł się w 1990 r., działając jako niezależny doradca polityczny oraz wspierając działalność brytyjskiej Partii Konserwatywnej i amerykańskiej Partii Republikańskiej w Europie Środkowej. W 1992 r. został wybrany do reprezentowania Fundacji Margaret Thatcher w regionie, a obecnie reprezentuje organizację Conservatives Abroad w Polsce.

Specjalizuje się w projektowaniu i realizacji kampanii komunikacji strategicznej i lobbingowych dla międzynarodowych klientów w Polsce oraz doradza im w sprawach strategii politycznej w Europie Środkowej. Jest autorem wielu prac poświęconych sprawom polskim i międzynarodowym dla takich wydawnictw, jak Poland Monthly, Warsaw Business Journal, The Spectator i The Wall Street Journal Europe, a także opublikował pracę dotyczącą polskiej sceny politycznej The Politics of Restoration.