Sławomir Mazurek

Sławomir
Mazurek

politolog

Absolwent Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, gdzie ukończył politologię ze specjalnością systemy polityczne i samorząd lokalny, a także podyplomowego studium Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Absolwent IESE Business School (Program Top Public Executive 2017 – 2018).

Podczas studiów działał w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów oraz odpowiadał za komunikację społeczną w Stowarzyszeniu Młodzi Konserwatyści. Filister Korporacji Akademickiej Respublica. Zasiadał w Parlamencie studentów UKSW oraz w Senacie Uczelni.

W 2001 rozpoczął pracę w gabinecie ministra w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, następnie pracował dla członka zarządu województwa mazowieckiego. Od 2003 do 2006 był rzecznikiem prasowym w Stołecznym Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej SA w Warszawie, zaś w latach 2006–2007 – ministra środowiska. Należał do polskiej delegacji na szczyt klimatyczny w Nairobi oraz Sesję Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych w 2007. Później odpowiadał za promocję funduszy unijnych w Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej i przewodniczył radzie nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Olsztynie. Prowadził własne przedsiębiorstwo zajmujące się komunikacją i doradztwem strategicznym.

19 listopada 2015 powołany na stanowisko wiceministra środowiska, odpowiedzialnego za gospodarkę odpadami, fundusze ekologiczne i edukację ekologiczną. W listopadzie 2019, po przekształceniach w strukturze ministerstw, przeszedł na funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Klimatu. W styczniu 2020 odszedł z rządu.

Członek Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski.

Uczestnik paneli:

2020: Zielony konserwatyzm, zielona Europa