Mergler; polska wielki projekt

Lech
Mergler

wydawca, aktywista społeczny, twórca ruchów miejskich

Od 1990 r. zajmuje się wydawnictwami i czasopiśmiennictwem, książkami, reklamą i marketingiem. Przez kilkanaście lat prowadził działalność gospodarczą na rynku wydawnictw i czasopism. W latach 80. współredagował wrocławską Mandragorę. Był twórcą i redaktorem naczelnym wydawanego w Poznaniu (1994-2001), popularnego krajowego miesięcznika  o książkach Kurier Czytelniczy. Był redaktorem i autorem Magazynu Literackiego Książki, felietonistą Merkuriusza Polska

Na początku lat 90. współtworzył w Poznaniu Stowarzyszenie „Neutrum”, od 2003 zaangażował się w Zielonych 2004. W latach 2007-2008 był twórcą i dyrektorem Biura Demokracji Uczestniczącej w Poznaniu, wynikiem prac, którego była książka-raport „Poznań konfliktów” (2008). Współtworzył Stowarzyszenie My-Poznaniacy (2007), założyciel Stowarzyszenia Prawo do Miasta.

W 2011 r. współorganizował w Poznaniu Kongres Ruchów Miejskich. 

Od 2016 roku prezes zarządu związku stowarzyszeń Kongres Ruchów Miejskich.

 

Uczestnik paneli:

2015: Odzyskać Miasto