Michał A. Michalski

Michał A.
Michalski

kulturoznawca, ekonomista, Instytut Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie

dr hab. Michał A. Michalski (ur. 1975) – kulturoznawca, ekonomista, etyk gospodarczy, badacz współzależności między kulturą, rodziną i gospodarką.

Prezes Fundacji Instytut Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie, ekspert Polskiego Forum Rodziców, członek Rady Rodziny przy Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej. Dyrektor Centrum Badań nad Rodziną i Demografią Collegium Intermarium oraz profesor nadzwyczajny w Zakładzie Etyki Gospodarczej Instytutu Kulturoznawstwa Wydziału Antropologii i Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

W 2014 roku opublikował monografię habilitacyjną pt. “Znaczenie rodziny dla międzypokoleniowej transmisji kultury gospodarczej” (Wyd. Naukowe UAM). Autor ponad pięćdziesięciu publikacji (w języku polskim i angielskim) z zakresu współzależności między rodziną, kulturą, i rozwojem społeczno-gospodarczym. Członek i skarbnik Polskiego Stowarzyszenia Etyki Biznesu EBEN Polska, członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz European Network for Research on Supplementary Pensions.

W 2021 roku jako redaktor naukowy współtworzył badania i raport „Koszty rozpadu rodzin i małżeństw w Polsce” oraz „Rozwiązania prorodzinne w firmach prywatnych w Polsce”.

Uczestnik paneli:

2021: Kultura unieważnienia rodziny