michta_andrew

Andrew
Michta

amerykański politolog

Profesor i dziekan Kolegium Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa w Europejskim Centrum Studiów nad Bezpieczeństwem George’a C. Marshalla w Niemczech. Autor wielu publikacji, współautor książki „The Future of NATO: Regional Defense and Global Security” (2014).

Uczestnik paneli:

2017: Europa wolności. Jak odmienić Unię?