Miklaszewska Maryna – XII Kongres Polska Wielki Projekt
Maryna Miklaszewska

Maryna
Miklaszewska

bohemistka, dziennikarka, pisarka, działaczka opozycji niepodległościowej