Maryna Miklaszewska

Maryna
Miklaszewska

bohemistka, dziennikarka, pisarka, działaczka opozycji niepodległościowej

Artykuły:

Jedenaście lat Nagrody im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego

Apokalipsa tu i teraz