kongres Polska Wielki PROJEKTMateusz MorawieckiIX Kongres Polska Wielki Projekt

Mateusz
Morawiecki

Premier

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, Business Administration Central Connecticut State University oraz Politechniki Wrocławskiej, studiów MBA na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Uniwersytetu w Hamburgu oraz Uniwersytetu w Bazylei.

Karierę zawodową rozpoczął w 1992 roku w spółce Cogito. W latach 1993 – 1996 pracował we wrocławskiej firmie Enter Marketing-Publishing, W 1995 r. odbył staż w Deutsche Bundesbank, a w latach 1996 – 1997 pracował na Uniwersytecie we Frankfurcie nad Menem. W 1998 r. został Zastępcą Dyrektora Departamentu Negocjacji Akcesyjnych w Komitecie Integracji Europejskiej i był członkiem grupy negocjującej przystąpienie Polski do Unii Europejskiej (Bankowość i Finanse). 

W czerwcu 2001 r. Mateusz Morawiecki został Członkiem Zarządu Banku Zachodniego WBK.

2007–2015 – prezes zarządu Banku Zachodniego WBK

2008 do czasu wejścia w skład rządu (2015) był konsulem honorowym Republiki Irlandii w Polsce

2015–2017 – wiceprezes Rady Ministrów 

od 2017 – Prezes Rady Ministrów

2015–2016 – minister rozwoju

2016–2018 – minister rozwoju i finansów  

2019 – minister sportu 

poseł na Sejm IX kadencji

 

Brał udział w Kongresie Polska Wielki Projekt w 

2016

panel: Polski statek na morzu zmian globalnej gospodarki

panel: Państwo wspólne i przyjazne – instytucje XXI w.

2017

panel: Nowe Bretton Woods. Czy jest potrzebny nowy globalny kontrakt społeczny?

 

Uczestnik paneli:

2023: Globalna przebudowa. Konsekwencje wojny na Ukrainie dla ładu europejskiego i światowego

2023: Global Deconstruction. Consequences of War in Ukraine

2022: Wojna przyszła do Europy – Czy żyjemy w nowej erze?

2017: Słowo wstępne

2017: Nowe Bretton Woods. Czy jest potrzebny nowe globalny kontrakt społeczny?

2016: Otwarcie Kongresu 2016

2016: Polski statek na morzu zmian globalnej gospodarki

2016: Państwo wspólne i przyjazne – instytucje XXI w.