Lech
Morawski

(1949-2017)

Prof. Lech Morawski był prawnikiem, specjalistą teorii państwa i prawa oraz filozofii prawa, profesorem nauk prawnych, członkiem Trybunału Stanu, sędzią Trybunału Konstytucyjnego,

Był członkiem komitetu naukowego II i III Konferencji Smoleńskiej (2013–2014).

2017 – pośmiertnie odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Prof. Lech Morawski uczestniczył w Kongresie Polska Wielki Projekt w 2015 roku, panel: Reforma wymiaru sprawiedliwości i prokuratury.

Uczestnik paneli:

2015: Reforma wymiaru sprawiedliwości i prokuratury