A. Mrówczyński-van Allen

Artur
Mrówczyński-Van Allen

Artur Mrówczyński-Van Allen – dyrektor Wydziału Słowiańskiego w Międzynarodowym Centrum Studiów nad Chrześcijaństwem Wschodnim (ICSCO) w Granadzie. Współpracuje z Instytutem Filozofii Edyty Stein i Instytutem Teologii „Lumen Gentium”, gdzie wykłada filozofię historii i filozofię polityki. Jest członkiem Komisji Naukowej w Centro Studi Vita e Destina, Vasilij Grossman w Turynie, członkiem Komisji Naukowej Spotkań Krakowskich – Krakowskiej Konferencji poświęconej filozofii rosyjskiej  na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Doradca Komisji ds. Relacji Międzyreligijnych i Międzywyznawniowych przy Konferencji Episkopatu Hiszpanii. Autor książki „Between the Icon and the Idol The Human Person and the Modern State in Russian Literature and Thought—Chaadayev, Soloviev, Grossman”, współautor książki „Spór o Rymkiewicza”. Jego teksty ukazywały się we „Frondzie” i obecnie w „Pressjach”.

Uczestnik paneli:

2019: Postchrześcijański kontynent? Miejsce Europy na duchowej mapie świata