Bogdan Musiał

Bogdan
Musiał

historyk

W latach 1978-1984 górnik w kopalni “Wieczorek” oraz “Wujek” (1979-1984, 1985 azyl polityczny w RFN. W latach 1990-1995 studiował historię, socjologię oraz nauki polityczne na uniwersytecie w Hanowerze oraz w Manchesterze (1992/93); 1995-1998 studia doktoranckie na uniwersytecie w Hanowerze, w 1998 obronił pracę doktorską o niemieckiej administracji cywilnej w Generalnym Gubernatorstwie i prześladowaniu Żydów; 1999-2004 pracownik naukowy w Niemieckim Instytucie Historycznym w Warszawie; 2005 habilitacja na UKSW; 2007-2011 pracownik naukowy IPN; 2010 – 2015 prof. UKSW; aktualnie doradca Prezesa IPN, projekt badawczy dotyczacy KZ-Auschwitz.

Autor licznych publikacji naukowych w tym:

Deutsche Zivilverwaltung und Judenverfolgung im Generalgouvernement, Wiesbaden 1999

Kampfplatz Deutschland. Stalins Kriegspläne gegen den Westen, Berlin 2008

Sowjetische Partisanen. Mythos und Wirklichkeit, Paderborn 2009

Stalins Beutezug. Die Plünderung Deutschlands und der Aufstieg der Sowjetunion zur Weltmacht, Berlin 2010

Mengeles Koffer. Eine Spurensuche, Hamburg 2019

Uczestnik paneli:

2020: Współczesne uniwersytety: stan wolności akademickiej