Naklicki-Robert

Robert
Naklicki

W 1993 ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

W 1986 był założycielem Federacji Młodzieży Walczącej w Szczecinie i pisma FMW „Lustro”. W latach 1986-1987 był współorganizatorem Grup Wykonawczych FMW, akcji ulotkowych przed ważnymi rocznicami i biblioteki podziemnych wydawnictw FMW. W latach 1987-1989 był działaczem Ruchu Wolność i Pokój, współorganizatorem i uczestnikiem licznych happeningów i manifestacji.

W 1988 zakładał tajną strukturę NZS na Uniwersytecie Szczecińskim. 

W latach 1991-1995 był funkcjonariuszem Urzędu Ochrony Państwa w Szczecinie, w 1995-1998 specjalistą ds. promocji gospodarczej w Urzędzie Miasta Szczecina, w 1998-2002 głównym specjalistą ds. personalnych i administracyjnych w Zakładach Chemicznych Police SA, od 2002 w Remech Grupie Remontowo-Inwestycyjnej Sp. z o.o. 

W latach 1998-2002 był członkiem RS AWS.

 

Uczestnik paneli:

2014: Świadkowie historii